Coaching

Minden ember életében vannak helyzetek, időszakok, amikor nemcsak segítségre, hanem segítőre is szükség van. Ilyenkor hálát adunk megértő barátokért, rokonokért, idegenektől érkező, kijózanító mondatokért vagy elképesztő helyen és időben jelentkező, új lökést adó sugallatokért. Ám, ahogy néha a magánéletben, úgy a munka és a vezetői problémák megoldásakor is előnyösebb, ha a segítő személye valóban érdek nélküli, őszinte, a mi sikerünkre, fejlesztésünkre szerződik.

A jó kommunikációt a szociális és interakciós kompetencia, az önismeret, a motivációs képesség mellett még sok tényező befolyásolja. Elengedhetetlen a coach informálása (informálódása), tudása az adott vállalati struktúráról, menedzsment módszerekről. Ha a coach ügyfele egy compliance vezető, fontos, hogy tudja, vagy tudassák vele, mi a pontos pozíció és funkciója a vállalat életében. Ugyanez a helyzet a Lean-menedzsmentet alkalmazó cégekkel, mert eltérő alapelvek eltérő konfliktushelyzetet teremtenek egy hagyományos céghez képest.

coaching a siker érdekében

A coachingban résztvevő szereplők sikeressége alapvető feltétele a megfelelő, írásban is rögzített célkitűzés, mely a zárás során megfelelő kérdésekkel (kvalitatív fejlődést mérő) mérhetővé teszi a folyamat számos aspektusát (célok teljesülése, résztvevők elégedettsége, folyamatirány). A 360°-os értékelés is jó kiindulópontja a coaching folyamatnak, így az eredményeket egy későbbi felmérés során már „mérhetővé lehet tenni” (akkor, ha annak fejlesztését célul tűzték ki). A coach sikeressége elsősorban felkészültségén, tudásán, kommunikációján, az adott helyzethez kapcsolódó coach-képességek kibontakoztatásán valamint a megfelelő módszer alkalmazásán, kiválasztásán múlik. A coacholt sikerességét is befolyásolja a felkészültség, a tudás és a kommunikáció, de komoly szerepe van a változásra való hajlandóságnak, az aktivitásnak és az úgynevezett coacholható magatartásnak.

A folyamat két egyenrangú oldalon álló fél közötti, időbeli határokkal rendelkező egyéni- vagy csoportos – bizalmi alapokon nyugvó – módszer, amely a coacholt személy szituációját, problémáját ezek önálló, fejlesztő irányú megoldását (meglévő tartalékok mozgósításával) helyezi előtérbe a szakma, a szervezet vagy az egyéni élettér területén. A résztvevők számát tekintve (az 1-1-es felálláson kívül) vannak több résztvevős team vagy csoportos coachingok. A team coachingon vezetők, vagy azonos szinten dolgozók csoportja, míg a csoportoson különböző szervezetből jött azonos szakemberek vesznek részt.

A PRove Kommunikációnál három fő coaching-típust különböztetünk meg: life coaching (célcsoportja bárki és az ő egyéni élete), business coaching (célcsoportja középvezetők és alkalmazottak) executive coaching (célcsoportja felsővezetők). Módszer szerint van train-the-trainer típusú szervezetek számára szóló, skill coaching (inkább alacsonyabb beosztásúak számára), shadow coaching, brief coaching, esetfeldolgozó coaching és stratégiai coaching.

Bár számtalan modell született már a tanácsadás vagy a coaching folyamatáról még sincsenek általános, mindenki által betartható, betartatható szabályok.

A coaching napjainkban is egyéni, fejlődő utat jár be.

Nem pszichoterápia, nem tanulás, nem tanácsadás és bár lélektani alapokra épül, csakis mentálisan egészséges emberekkel foglalkozik. A folyamat során nincs kiemelt hangsúlya a múltnak, mert jelenre és jövőre fókuszálva tart tükröt az ügyfél elé.

Annak ellenére, hogy van olyan kollégánk, aki praktizáló pszichológus és coach kettéválasztjuk a folyamatokat és elsősorban coach-olunk.

Ezért, azok számára, akik igénylik, egyéni konzultációban van lehetőség:

  • életvezetési kérdések, elakadások kezelése,
  • önismereti munka támogatása,
  • saját fejlődési pálya megtalálásának mentorálása különböző életterületeken,
  • asszertív kommunikáció,
  • személyes márka konzultáció.

Páros konzultációk klinikai szakpszichológussal együttműködésben:

  • páros önismereti munka támogatása,
  • asszertív kommunikáció,
  • konfliktus- és kríziskezelés,
  • RIT-terápiás módszer,
  • Prepare/Enrich párkapcsolati diagnosztika.

Mindezek mellett azonban nem szabad elfelejteni, hogy a coaching egy utazás, ahol az út (nem mentes a veszélyektől) mindig valami újról szól és legalább olyan fontos, mint a célállomás. Mert, aki sehová sem tart az általában oda is jut.

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!