Folyamatmenedzsment

Ügyfeleink üzleti folyamatainak alapos felmérése után a gazdasági siker érdekében gazdasági, hatékonysági, megfelelőségi, minőségi, illetve biztonsági szempontú optimalizálást lehet végrehajtani. Szakértőink céltudatosan menedzselik a folyamatokat annak érdekében, hogy a vállalat teljesítménye tartósan javuló tendenciát mutasson. Így arra is lehetőséget teremtünk, hogy a cég működése során mindig alkalmazkodni tudjon a változó ügyféligényekhez.

Folyamatmenedzsment szolgáltatásunk keretén belül összekapcsoljuk az adott vállalkozás stratégiai céljait, valamint segítjük azoknak gyakorlatba való átültetését. Ugyan a vállalati stratégiákból indulunk ki, nemcsak a jövőbeli működést tervezzük meg tudatosan, hanem az új irányítási koncepciókat is. A folyamatokkal összefüggő költségek és kapacitások átláthatóságát a folyamatköltség-számítás módszerével lehet megteremteni. Ennek felhasználási területei: költségoptimalizálás, termék és szolgáltatás kalkuláció, teljesítmény-elszámolás, eredményszámítás, kapacitás-hozzárendelés és szimuláció.

Folyamatmenedzsment szolgáltatásunk során mindig ügyfeleink vállalati helyzetéhez, illetve a vezetői igényekhez igazodunk. Nagyban hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy ügyfeleink megértsék, valamint elfogadják a maguk elé kitűzött fejlődési célokat és az azok elérése érdekében elvégzendő teendőket. Tegyük meg együtt az első lépést abba az irányba, hogy az Ön vállalata is rugalmasan, a változó környezethez, illetve prioritáshoz és ügyféligényekhez alkalmazkodva tudjon működni!

Folyamatmenedzsmenthez kapcsolódó szolgáltatásaink

  • audit – a meglévő folyamatok felmérése, dokumentálása
  • folyamatokhoz kapcsolódó szabályozások, munkaköri leírások elkészítése
  • a szervezeti stratégia változásainak leképezése az üzleti folyamatokra
  • a folyamatok kapcsán feltárt problémák megoldási alternatíváinak kidolgozása
  • új folyamatok kialakítása és bevezetésének támogatása
  • folyamatok átalakítását követően a folyamati teljesítmények mérése, elemzése, visszacsatolás
  • szervezetfejlesztési, változáskezelési és projektmenedzsment feladatok ellátása.

Szervezetfejlesztés

A szervezetfejlesztés a legfelső menedzsment szintjén támogatott, hosszú távú erőfeszítés, amely javítja a szervezet problémamegoldó és megújulási folyamatait. Szervezetfejlesztési szolgáltatásunk keretében olyan strukturált tevékenységeket végzünk az adott szervezet tökéletesítése érdekében a vezetőkkel, illetve a munkavállalókkal, projektcsoportok tagjaival, amelyek a cég összességének hatékonyságát tudják befolyásolni. Mindez történhet coachinggal, tanácsadással vagy képzésekkel. A folyamat nem zárja ki az egyén fejlődését sem, így az egyéni vezetői készségeiket és az egész szervezet hatékonyságának fejlesztését együttes erővel tudjuk eredményesen elérni.

A szervezetfejlesztés alapját ügyfeleink stratégiáinak tisztázása, majd a szervezet, valamint a munkakörök viszonyainak áttekintése követi. Elsődleges a célok, a felelősségek és a munkaköri követelmények, illetve az elvárások definiálása. Megrendelőinkkel együtt az a végcélunk, hogy egy hatékony, áttekinthető szervezetet hozzunk létre, beleértve a koherens belső, illetve külső kapcsolatokat és a funkciók eredményre vezető megoldásait is. Az együttműködés hatására nem vágyálom többé a hatékony vállalkozás fogalma, hiszen segítségünkkel egy piacorientált, jól irányítható, teljesítménycentrikus vállalkozás érhető el, amely stabil jövőképpel rendelkezik és nő a szervezet forrásteremtő képessége.

Minden esetben Önnel és munkatársaival együtt végezzük a szervezetfejlesztést, hiszen a részvétel és a bevonódás nélkül sem rövid, sem pedig hosszú távú eredményeket nem tudnánk elérni.

A szervezetfejlesztés részeként, többek között, foglalkozunk a stratégia és jövőképalkotás feladatával, a szervezeti kultúra fejlesztésével, a folyamatok és rendszerek fejlesztésével, átalakításával, az ügyfélorientáltság erősítésével, a szervezetek közötti együttműködés fokozásával, csapatépítéssel, csoportok közötti hatékony együttműködés megvalósításával, a döntési folyamatok kialakításával, támogatásával, a vezetők és a beosztottak működési kereteinek rögzítésével, a szervezeti és működési szabályzat kidolgozásával, értékelési, minősítési rendszerek kidolgozásával, kommunikációs eljárások kialakításával.

Olyan kereteket biztosítunk a folyamatoknak, amelyek garantált hatást biztosítanak, mégpedig pozitív irányba. 

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!