Az általunk kínált marketingaudit célja, hogy értékelje egy vállalkozás, személy, szolgáltatás, ügy vagy termék piaci jelenlétét. 

Az auditálás egyfajta ellenőrzési pontot, mérföldkövet jelent egy cég életében. Hiszen nem csak ellenőrzi a folyamatokat, eszközöket, csatornákat, végrehajtókat és közreműködőket, hanem meghatározza a leghatékonyabb legcélravezetőbb irányt is.

Minden üzlet és vállalkozás tulajdonosa más és más – nem mindenki fér el egy adott piaci szegmensben. Nem lehet a sikert sem egy kaptafára húzva megvalósítani. Ma már olyan sok minden és sokféle módszer technika, szoftver, mérés, stb. segíthet nyereségessé tenni egy vállalkozást. Ezért mi nemcsak a legjobb eszközöket, hanem sokkal inkább a legoptimálisabb, ár-érték arányban a legkedvezőbb piaci jelenlétet segítünk megtalálni.

Az áttekintés során a teljes offline szektori jelenlétet feltérképezzük, vizsgáljuk az eredményességet meghatározó külső és/vagy belső marketingkörnyezet, illetve a folyamatokat is. Ezek után olyan javaslatokat teszünk, és olyan vállalkozásra szabott marketingstratégiát állítunk össze, aminek megvalósítása során a komoly és látható eredmény rövid időn belül is jelentkezhet. A meghatározott feladatokat, taktikákat, stratégiákat úgy adjuk át, hogy a megvalósítás akár nélkülünk is elindítható, kivitelezhető.

Az auditálás végeredménye minden esetben egy írásos dokumentum, amely beemelhető a marketingtervbe vagy része lehet a marketingstratégiának. Időtervét tekintve – az előzetes megbeszéléseknek megfelelően – általában az elkövetkező 6-12 hónap feladatait tartalmazza fontossági sorrendben, könnyen átlátható módon. Célja, hogy segítsen megérteni, mik az azonnali teendők és mik azok, amelyek hátrább sorolhatók az úgynevezett „to do” listán.

Minden olyan vállalkozásnak ajánljuk a marketingauditot, akik a várt gazdasági eredményeket nem érzékelik, de azoknak is ajánljuk, akik rendelkeznek marketingstratégiával, de az eddig alkalmazott stratégia alapján elért eredményekkel egyáltalán nem vagy csak részben nem elégedettek.

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!