2022.05.10. in marketing és pr

Akciós árak, árcsökkentés és más fontos szabályok 2022. május 28-tól

Akciós árak, árcsökkentés és más fontos szabályok 2022. május 28-tól

2022. május 28-tól az Európai Unió egész területén, ezáltal Magyarországon is, új szabályozat lép érvénybe az akciós árak és árcsökkentés tekintetében.

Számos helyen módosul a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet. Ez megfelelőséget biztosít az európai parlamenti és tanácsi irányelvekhez is. Ennek kapcsán mindenki csak az akciós árak, árcsökkentés témakörét érinti, pedig ennél sokkal többről van szó!

Röviden az alábbiak módosulnak:

 • Módosul a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény. Főbb változás a rangsorolás, a digitális szolgáltatás, az online piac fogalmának definiálása.
 • Bővül a vállalkozás tájékoztatási kötelezettsége üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződéstől eltérő szerződések esetén. Ilyen például a/az:

* áruk, digitális tartalmak, digitális szolgáltatások megfelelőségének szavatolása, termékszavatosság, kellékszavatosság és az ezekre vonatkozó jogszabályi kötelezettség, illetve az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás megléte, feltétele;

* digitális elemeket tartalmazó áruk, digitális tartalom és digitális szolgáltatás működése, az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések;

* digitális elemeket tartalmazó áru, digitális tartalom és digitális szolgáltatás bármilyen vonatkozó kompatibilitása és interoperabilitása a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;

* a vállalkozás székhelyének postai címének, telefonszámának és elektronikus levelezési címének feltüntetése, továbbá az arra vonatkozó tájékoztatás, ha a vállalkozás egyéb online kommunikációs eszközre vonatkozó elérhetőséget is rendelkezésre bocsát, amely biztosítja a fogyasztó számára az adatok tartós adathordozón történő tárolását (beleértve a levelezés dátumát és időpontját is), valamint annak a vállalkozásnak a neve, postai címe és azonosító adatai, akinek a nevében eljár. (TEHÁT KÖTELEZŐ A WEBSHOPBAN A TELEFONSZÁM!)

 • Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatként lesz szankcionálható 2022. május 28-tól a kettős minőség. (A kifejezés azt a káros jelenséget takarja, amikor egy uniós tagállamban úgy forgalmaznak valamit, hogy egy másik országban a megegyező márkanév, küllem ellenére jelentősen eltérő összetétellel vagy egyéb jellemzőkkel árusítják a csak ránézésre csereszabatos terméket. A május végétől kiszabható bírság a gyártó árbevételének 5 százalékát is elérheti, multicégek esetében legfeljebb 500 millió forintos tétel lehet.
 • Kiemelten fontossá válik a weboldalakon a korrekt fogyasztói tájékoztatás. A vásárlásra ösztönzés folyamatában, jelentős információnak minősülnek ezentúl a publikus, mások által megfogalmazott vélemények. Szankcionálhatják a nem valós vásárlóktól származó véleményeket. Ha a kereskedő lehetővé teszi (pl. foglalási kóddal vagy számlával) nem igazolt vásárlásból származó vélemények megjelenítését, akkor ezt jól érzékelhetően fel kell tüntetni a fogyasztói értékelésnél. Javasolt az esetleges ösztönzők alkalmazásával tett fogyasztói véleményeket is külön jelölni, vagyis ha a kereskedő az értékelésért például vásárlási kupont, árkedvezményt ajánlott fel. A terméket érintő jelentős információnak fog számítani, hogy a vállalkozás – ha úgy dönt, hogy közzétesz fogyasztói véleményeket – miként biztosítja, hogy a közzétett értékelések a terméket ténylegesen használó vagy megvásárló fogyasztóktól származnak.
 • A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási, felmondási jogát:

o    szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, de ha a szerződés fizetési kötelezettséget von maga után a fogyasztó részéről, vagy, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést,

o    a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási, felmondási jogát, továbbá a vállalkozás visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

 • „Ingyenes” digitális szolgáltatások esetén – ha adataival fizet a fogyasztó, 14 napos felmondási jog.

2022. május 28-tól az Európai Unió egész területén, ezáltal Magyarországon is, új szabályozat lép érvénybe az akciós árak és árcsökkentés tekintetében.

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül és szankcionálható jogsértés:

 • A keresési eredmények megadása a fogyasztó online keresési lekérdezése alapján, anélkül, hogy egyértelműen felfednék a fizetett hirdetéseket vagy a kifejezetten a termékeknek a keresési eredmények közötti magasabb rangsorolását célzó fizetést.
 • Rendezvényekre szóló jegyek viszonteladása fogyasztók számára, ha a kereskedő azokat automatizált eszközökkel vásárolta meg, hogy megkerülje az egy személy által megvásárolható jegyek számára vonatkozó korlátozásokat vagy a jegyvásárlásra alkalmazandó bármely más szabályt. (Tilos automatizált eszközzel vásárolni a kereskedőnek!)
 • Annak állítása, hogy a termék értékelését olyan fogyasztók nyújtották be, akik ténylegesen használták vagy megvásárolták a terméket, anélkül, hogy észszerű és arányos lépésekre kerülne sor annak ellenőrzésére, hogy az értékelések ilyen fogyasztóktól származnak. (Tilos a fiktív személyek kommentje és a valótlan fogyasztói értékelések megjelenítése!) Mit tehet a kereskedő? Egy belső linkkel, egy QR-kóddal, vagy egy felugró pop-up ablakkal arra a felületre irányíthatja a vásárlót, ahol beszámol arról, miként kezeli a fogyasztó véleményét; és arról is tájékoztatást ad, hogy a vevők csak a terméket tudják értékelni vagy a webshopot is. Javasolt az esetleges ösztönzők alkalmazásával tett fogyasztói véleményeket is külön jelölni, vagyis ha a kereskedő az értékelésért például vásárlási kupont, árkedvezményt ajánlott fel.

Az akciózás, az akciós árak és az árcsökkentés új szabályai

Az új akciózásra vonatkozó szabály legfőbb célja, hogy a kereskedők ne tudják a fogyasztókat megtéveszteni azzal, hogy az akció előtt megemelik az árakat és így az árengedmény mértéke nagyra növekszik. Az akciós árcsökkentésre vonatkozó szabályozás az online, illetve a hagyományos kereskedelmi egységekre egyaránt vonatkozik. Korábban is voltak szabályok:

 • az akció reklámozása során a hirdetésben nem szerepelhetnek nem akciós termékek,
 • kerülendő az apróbetűs tájékoztatás,
 • világos kommunikáció kell arról, mire vonatkozik az akció,
 • kötelező a legalacsonyabb és legmagasabb értékcsökkenés megjelenítése, ha eltérő mértékűek a kedvezmények.
 • A bruttó összeget, azaz a fogyasztó által ténylegesen fizetendő teljes összeget kell feltüntetni. Ennek tartalmaznia kell az áfa-t vagy más adókat is, amelyek a terméket vagy szolgáltatást terhelik.
 • Előrecsomagolt termék egységárát akkor kell feltüntetni, ha az nem egyezik meg a termék eladási árával (pl.: térfogatra, tömegre, hosszúsági alapon értékesített termékek).

Változások 2022. május 28-ától! Röviden a lényeg az akciós árak témakörben

Változások 2022. május 28-ától! Röviden a lényeg az akciós árak témakörben:

 • Minden árcsökkentésre vonatkoznak az új kötelezettségek.
 • Az árcsökkentés bejelentésekor meg kell jelölni a korábban alkalmazott árat. Továbbá
 • a korábbi ár a vállalkozás által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző 30 nap.
 • Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, akkor a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti, árcsökkentés nélküli ár.
 • A rendelkezések nem vonatkoznak a romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékekre.
 • Ha a termék 30 napnál rövidebb ideje van forgalomban, a korábbi ár a vállalkozás által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző 15 nap.
 • Legalább 15 napig kell forgalmazni egy terméket, hogy utána a fogyasztók felé kommunikálva leárazhassuk.
 • Legalább 30 napja meglévőnek kell lenni egy szolgáltatásnak, hogy utána a fogyasztók felé kommunikálva leárazhassuk.
 • Az árcsökkentés esetén a fenti szabályokat mindig alkalmazni kell, de a jogszabály nem szorítja korlátok közé az árcsökkentés mértékének megjelenítési módját. (Figyelem! Önmagában a leárazás előtti ár és a kedvezmény mértékének feltüntetése nem jogszerű!)
 • A hatóság felé a kereskedőnek/szolgáltatónak kell bizonyítani, hogy a korábbi árat helyesen tüntette fel. (Erre informatikai természetű konkrét előírások nincsenek.)
 • Az időtartam meghatározásával együtt a „készlet erejéig” történő értékesítés kommunikálása szabálytalan és alkalmas a fogyasztó megtévesztésére. Tehát vagy a készlet erejéig, vagy egyértelműen meghatározott időszak végéig hirdethetünk meg egy akciót, a kettő egyszerre nem lehet!
 • Black Friday vagy nagyobb akciók esetén bizonyítani kell, hogy minden észszerű erőfeszítést megtett a vállalkozás az elégséges készlet biztosítására.
 • Szabálytalan az utolsó darab kiírás és a termékdarab-számláló, mert sürgető üzenete van.
 • Szabálytalan árengedményért cserébe a szavatosság, jótállás, vagy elállási jog kizárása. Ezt már önmagában kommunikálni is jogszerűtlen, ráadásul a fogyasztó beleegyezése esetén sincs joghatása, mert akkor is megilletik ezek a jogosultságok a fogyasztót.
 • A folyamatos akció vagy a folyamatosan elérhető árengedmény olyan feltüntetése, ami akciós (rendkívüli) árengedményre enged következtetni jogsértő.
 • Minden esetben a ténylegesen eladásra kínált termék ára az irányadó az, amit a fogyasztók meg tudnak vásárolni a feltüntetett árért. Helyettesítő termék esetén is.
 • Semmilyen árjelzés nem takarhatja el a fogyasztó számára fontos információkat.
 • Ha az online és az offline ár eltér egymástól, akkor ezeket nem lehet egy kalap alá vonni, külön kell kommunikálni.
 • Új terméknél, ahol nincs még ár, a „bevezető ár” minősül majd az első teljes árnak.

Fontos, hogy az akciós árcsökkentés korrekt feltüntetése a fogyasztóval való kommunikációra vonatkozik és közvetlenül a fogyasztók felé irányul. Illetve a vállalkozásnak, az értékesítési csatorna – legyen az online vagy offline – helyszínén, az akciózni kívánt termék vonatkozásában kell az árcsökkentésre vonatkozó új szabályzatot a fogyasztó felé bejelentenie.

Kifejtünk részletesen is néhány pontot, ha valaki szeret olvasgatni.

Az akciós árcsökkentésre vonatkozó új szabályzat szerint, fel kell tüntetni az akció előtt, pontosabban, az árcsökkentést megelőző, minimum harminc napig használt legalacsonyabb árat. Ezt az úgynevezett korábbi árat az árcsökkentés napját megelőző naptól kell számítani. Ilyenkor számításba kell venni az akár csak pár óráig használt legalacsonyabb, fogyasztó felé kommunikált árakat is. Ezzel kiküszöbölhető, hogy felárazás mellett magasabbnak tűnő akciókkal tévesszék meg a fogyasztókat. A korábbi ár megfelelő megállapítását, a fogyasztóvédelmi hatóság az ártörténet bekérésével, majd ellenőrzésével vizsgálhatja.

Amennyiben egyszerűen az árcsökkentés tényét szeretnénk a fogyasztók felé kommunikálni, például szórólap, kültéri tábla vagy online banner, akkor elegendő az akció mértéke.

Azonban az értékesítés közvetlen helyén, azaz az üzletekben az egyes termékek ártábláin/árcímkén vagy az online bolti felületek termékoldalain kötelezően fel kell tüntetni a korábbi és az akciós árat is.

Az új szabályozás ugyan lehetővé teszi az akciók általános bejelentését, ugyanakkor az eladás helyszínén az összes vonatkozó termék korábbi árát fel kell tüntetni. Többek között a Fekete péntek vagy a kiemelt, különleges ajánlat feliratú árcsökkentések esetén is. Hasonlóképpen kell például bárki által elérhető kódok, kuponok, kupon napok és az akciós kódok területén is eljárni.

A személyre szabott akciók, mint egyedi utalványok, törzsvásárlói kuponok, egyedi kuponok kivételt képeznek, ezekre nem vonatkozik az új szabályozás. De ezek feltétele a nem széles körben való bejelentés.

Az árcsökkentés fokozatos növekedésének esetében a korábbi ár meghatározása az Árrendelet 2/A. § (3) bekezdése alapján, az első árcsökkentéshez meghatározott korábbi árat kell feltüntetni. Ez annak köszönhető, hogy az első akciót nem követi áremelés, csakis árcsökkentés.

Abban az esetben, ha a folyamatos árcsökkentésre egy akció után megemelt ár után kerülne sor, akkor a folyamatos árcsökkentést megelőző 30 nap legalacsonyabb ára lesz a korábbi ár, és ehhez kell viszonyítani az árcsökkentés további fokait is, ahogyan az, az ábrán is látható.

Magyarország a jogharmonizáció során élt azzal a lehetőséggel, hogy a romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékekre ne vonatkozzon az új szabályzat.

Ez a rendelet 2/A. § (4) bekezdése alapján az (1)-(3) bekezdésben van. Jellemzően ez az élelmiszer termékkategóriát foglalja magában. Az új szabályzat szerint a fogyaszthatósági idővel ellátott termékek esetében nem kell feltüntetni a korábbi árat az akciózásuk során. Ha mégis feltüntetik a korábbi árat, akkor annak nem kell az akció kezdetét megelőző 30 nap legalacsonyabb árának lennie.

Az új szabályzat, az akciós árcsökkentés esetén, kiterjed olyan termékekre is, amelyek még nincsenek jelen a piacon 30 napja.

Azok a termékek, melyek minőségmegőrzési idővel vannak ellátva, nem képeznek kivételt, így a 30 napos szabály, illetve a korábbi ár feltüntetésének kötelezettsége érvényes rájuk.

Az új szabályzat, az akciós árcsökkentés esetén, kiterjed olyan termékekre is, amelyek még nincsenek jelen a piacon 30 napja.

Ekkor az árrendelet 2/A. § (5) bekezdése alapján a korábbi ár, a vállalkozás által egy olyan időszakban használt legalacsonyabb ár lesz, amely nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző 15 nap. Lényegében egy termék piacra lépését követő 15 napban nincsen lehetőség annak akciózására, csakis a bevezető ár használata lehetséges. Új, boltban forgalmazott, termék esetében érdemes üzletenként, kereskedelmi egységenként különválasztva alkalmazni az új szabályzatot, mivel lehetséges, hogy egyes termékeket valahol már forgalmaznak és máshol már korábban forgalomba lettek helyezve. Fontos, hogy a szezonális termékek, amik ideiglenesen kikerültek a készletből, a forgalmazásból, mint például téli/nyári ruházat, nem tekinthetőek a szezon elérkezésekor új terméknek a piacon. Ezért az általános, 30 napos szabályzás vonatkozik rájuk.

Fontos, hogy a szabályozás 2022. május 28-tól él, tehát az ezt az időszakot érintő kommunikáció, már előzetesen figyelembe kell vegye a szabályokat a gyártáskor! Meg egyébként is az akciós szót csak valóban akciók esetén alkalmazzuk!
Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

15 − négy =